INTRINSIEKE motivatie

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren?

Om jezelf te leren kennen kun je je hele leven afvragen waarom je denkt, voelt en doet wat je denkt, voelt en doet, MAAR je kunt ook besluiten om in kaart te brengen hoeveel van de 16 universele menselijke drijfveren jij hebt en hoe jij ze prioriteert. Deze verklaren jouw gedrag. Met die diepe kennis kun je je gedrag veel bewuster sturen, daar waar nodig. 
Professor Steven Reiss (1947-2016), Amerikaans motivatie-psycholoog, vroeg zich tijdens een lang ziekbed af: 'Als noch pijn noch plezier ons gedrag aansturen, wat dan wél?' Vervolgens wijdde hij twintig jaar empirisch onderzoek aan wat nu bekend is als het Reiss Motivation Profile® RMP, een consistent assessment dat zichtbaar maakt wat jou diep van binnen motiveert - jouw intrinsieke motivatie - en wat onbewust jouw gedrag aanstuurt, hetzij om pijn te vermijden of plezier te behalen, het zogenaamde Pleasure principle.
Het RMP brengt onze individuele identiteit en onze kernwaarden in beeld. Deze inzichten zijn essentieel voor een duurzaam zingevend leven. Het RMP is een waardevol instrument voor zelfbegrip en begrip van jezelf in relatie tot anderen. Onmisbaar bij coaching op leiderschap, life coaching, team coaching, het maken van belangrijke studie- of carrierekeuzes, voor sporters om duidelijk te weten waar zij het beste op 'aangaan', en voor relatie-therapie op basis van vergelijkende Reiss profielen.

Steven Reiss' 16 menselijke drijfveren zijn:

Stempel drukken/Onafhankelijkheid/Leergierigheid/Acceptatie/Orde/Sparen/Integriteit/Idealisme/Sociale contacten/Gezin/Status/Strijdlust/Schoonheid, Intimiteit/Eten/Fysieke activiteit/Emotionele rust

Hoe werkt het?

Stap 1: pre-assessment intake gesprek
Stap 2: online stellingenlijst, beschikbaar in NL, ENG, DUI en FR (circa 30 minuten)
Stap 3: Feedback sessie (90 minuten, face-to-face of online) en uitgebreid persoonlijk rapport (circa 50 pagina's)
Stap 4 (optioneel): coaching traject, mede op basis van jouw profiel (implicaties, coping strategieën)

 

Meer weten? Mail: joan@vitality-solutions.nl of bel: 06-11 448 990