Privacy verklaring

Privacyverklaring

2022 Joan’s Vitality Solutions

Joan’s Vitality Solutions is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze bij het invullen van het contactformulier op onze website aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen wij verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Joan’s Vitality Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Afhandelen van uw betaling

Toezenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder en/of wenskaarten

Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven vermeld, te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Uw persoonsgegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Joan’s Vitality Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joan’s Vitality Solutions. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw eventuele persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@vitality-solutions.com. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Wij wijzen erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Joan’s Vitality Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via: info@vitality-solutions.con

Joan’s Vitality Solutions is gevestigd in Den Haag.

Contactgegevens:

www.vitality-solutions.com

info@vitality-solutions.com

tel. +31 611 448 990

contactpersoon: Joan Hoexum